Rus-Türk Savaşları

Rus-Türk savaşları, tarihin farklı dönemlerinde Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya Devleti arasında yaşanan çatışmalar ve çekişmelerdir. Bu savaşlar, genellikle Kırım Yarımadası gibi stratejik noktaların kontrolü, bitmek bilmeyen toprak anlaşmazlıkları ve hatta Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkma planları nedeniyle gerçekleştirilmiştir.

Bu savaşların birçoğu, silahlı çatışmalar ve askeri operasyonlarla sonuçlanmıştır. Savaşların çoğu, Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflığına işaret eden sonuçlar doğurmuştur. Ancak bazıları, Rusya için ders niteliğinde sonuçlar getirmiştir. Çatışmalar genellikle yeni silah teknolojileri ve askeri stratejilerin kullanımı ile de dikkat çeker.

 • 1768-1774 Savaşı: Kırım’ın kontrolü için yapılan savaşın sebepleri ve sonuçları
 • 1787-1792 Savaşı: Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkma planı ve yaşanan savaşın etkileri
 • 1806-1812 Savaşı: Batı’daki güç dengesinde değişiklik yaşanması ve yaşanan savaşın sonuçları
 • 1828-1829 Savaşı: Rusya’nın güç kazanma planları ve yaşanan savaşın sonuçları

Her savaşın bağlamı farklıdır ve genellikle değişen topraklar, insan hakları, ekonomi ve daha birçok farklı faktör bu savaşlarda rol oynamıştır. Bu savaşların tarihe etkisi büyüktür ve günümüzde de hala tartışılmaktadır.

1768-1774 Savaşı

   Rus-Türk savaşlarından ilki olan 1768-1774 savaşı, Kırım’ın kontrolü için yapıldı. Osmanlı İmparatorluğu, Kırım’ı işgal eden Rusya’ya karşı harekete geçti. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri gücü zayıftı ve Rusya, savaşı kazandı. Başlangıçta, Avrupa’nın güçlü devletleri Osmanlı İmparatorluğu’na destek veriyorlardı. Ancak, Rusya savaşı kazandığında, Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflığı açık bir şekilde görüldü. Bu savaşın sonucunda, Osmanlı İmparatorluğu büyük bir toprak kaybına uğradı ve Kırım Rusya’ya bağlandı.

 • Sebepler:
 •    – Kırım’ın stratejik önemi
     – Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflığı
     – Rusya’nın güç kazanma planları

 • Sonuçları:
 •    -Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak kaybı
     -Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesi
     -Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri gücüne ciddi bir zarar verilmesi

1787-1792 Savaşı

Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkma planıyla başlayan savaş, ülkelerin arasındaki geleneksel düşmanlığı devam ettirdi. Rusya’nın Balkanlar’da ve Karadeniz’de nüfuzunu artırma amacıyla Osmanlı İmparatorluğu’na karşı düzenlediği savaş, büyük bir depreme neden oldu ve hatta Fransa gibi diğer büyük güçleri de etkiledi.

Ruslar, Kırım’ı ele geçirerek Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflatılmasını amaçladı. Ancak sonuçta, Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilen ordusu ve Fransız müttefiklerinin desteğiyle Rusları geri çekilmeye zorladı.

Osmanlı İmparatorluğu, Rusya’nın Karadeniz’deki genişlemesini önlemek için Ochakov’daki Rus kalesine karşı şiddetli bir mücadele verdiler. Catherine the Great’in liderliğinde Rusya ise silah teknolojilerindeki gelişmelerle savaşın yönünü değiştirmeye çalıştı, Osmanlı İmparatorluğu ise giderek daha zayıf bir hale geldi.

1782’den itibaren Catherine the Great’in katkılarıyla Rusya’nın Avrupa’daki gücü de arttı. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünün de azalması sonucu, ülke tarihinde bir dönüm noktası yaşandı ve Balkanlar’da Rusya’nın güç kazanması etkisi yarattı.

Ochakov Kuşatması

1768-1774 Rus-Türk Savaşı sırasında Ochakov Kalesi, Rusya tarafından ele geçirilmek istendi. Rusya, kaleyi ele geçirerek çıkış noktası olarak kullanmayı planlamaktaydı. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu da kaleyi kaybetmek istemiyordu ve çatışmalar başladı. Kaleyi ele geçirmek için yapılan çatışmalar, oldukça şiddetli ve zorlu geçti.

Rusya’nın topçu ateşiyle kaledeki Osmanlı savunmasına saldırması sonucu, kalede büyük hasar meydana geldi. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu, Rusya’nın ilerlemesini engellemek için aktif bir şekilde savaşmaktaydı. Ochakov Kuşatması, aylarca devam eden çeşitli savaşlarla sonuçlandı ve Rusya, kaleyi ele geçirerek zafer kazandı.

Bu savaşta Rusya, yeni silah teknolojileri ve askeri stratejiler kullandı. Bu sayede Ochakov Kalesi’nin ele geçirilmesinde önemli bir rol oynadılar. Osmanlı İmparatorluğu’nun savunma sistemlerinin yetersizliği de Rusların zafer kazanmasında etkili oldu.

Catherine the Great’in katkıları

Catherine the Great, döneminde Rus ordusunun modernizasyon çalışmalarına öncülük etmiştir. Yeni silah teknolojileri kullanımı ve askeri stratejilerdeki değişiklikler sayesinde Rus ordusu daha güçlü bir hale gelmiştir. İlk kez askerlerin eğitimine önem verilmiş, disiplinli birlikler oluşturulmuştur. Büyük bir ticaret filosu kurulmuş ve 1760’lardan itibaren savaş sanayii, yerli işçilerin ve mühendislerin yardımıyla geliştirilmiştir. Catherine, Avrupa’daki politikaları da takip ederek, Rus ordusunun modernizasyonuna önem vermiştir. Bu çabalar sayesinde 1768-1774 savaşında Osmanlı İmparatorluğu’na karşı kazanılan zaferlerin ardında yatan nedenlerden biri olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflığı

Osmanlı İmparatorluğu, 1768-1774 Rus-Türk Savaşı ile birlikte sarsılmaya başlamıştı. Savaş sonrasında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu, Kırım’ın kontrolünden vazgeçmek zorunda kalmış ve Rusya’ya büyük bir toprak kazandırmıştı. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflığını daha da artırdı. 1787-1792 Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu, sadece askeri açıdan değil, ekonomik ve siyasi açıdan da zayıftı. Rusya, bu fırsattan yararlanarak Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmak için planlar yapmıştı. Bu savaşın sonucu olarak Osmanlı İmparatorluğu daha da kötüleşti ve zayıflık devam etti.

Jassy Antlaşması

Jassy Antlaşması, 1792-1793 Rus-Türk Savaşı’nın sonucunda imzalanan antlaşmadır. Savaşın nedeni, Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar üzerindeki etkisini azaltma isteğiydi. Savaşın sonucunda Osmanlı İmparatorluğu, Karadeniz’de Rusya’ya Deniz Azak Kalesi’ni teslim etmek zorunda kaldı. Jassy Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nu savaş sonrası güç kaybına uğrattı. Antlaşma sonucunda, Osmanlı İmparatorluğu Dobruca’yı kaybetti ve Rusya’nın Slobodskaya Ukrayna’daki topraklarını kabul etmek zorunda kaldı. İmzalanan antlaşma, Rusya’nın Balkanlar’daki etkisini artırdı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki durumunu daha da kötüleştirdi.

1806-1812 Savaşı

1806-1812 Savaşı, Batı’daki güç dengesinde önemli bir değişiklik yaşanmasına neden oldu. İki büyük güç, İngiltere ve Fransa, arasında yaşanan mücadele, Osmanlı İmparatorluğu’na da yansıdı. Osmanlı İmparatorluğu, Napolyon Fransası ile ticari ilişkileri bulunan ülkelerle yakınlaşarak ticaret hacmini artırmaya çalıştı.

Bu dönemde yaşanan savaşın sonucu, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da kaybettiği topraklar oldu. Rusya, savaş sonucunda büyük bir güç kazandı ve topraklarını genişletti. Osmanlı İmparatorluğu, kaybettiği topraklarının yanı sıra kaynaklarını da büyük oranda tüketti. Bu nedenle, yaşanan savaşın sonuçları Osmanlı İmparatorluğu’nu daha da zayıflattı.

Savaşın sonuçları, Avrupa’da güç dengeleri açısından önemli bir değişikliğe yol açtı. İngiltere, Avrupa’da güçlü bir konuma sahip oldu ve dünya çapında bir imparatorluk haline geldi. Napolyon Savaşları ve Avrupa’da yaşanan diğer savaşlar da, bu dönemde yaşanan değişikliklerin bir sonucuydu.

1812’in önemi

1812 yılı, Rus-Türk savaşları tarihinde önemli bir yer tutar. Bu yıl, Napolyon Savaşları’nın da yaşandığı bir yıldır. Savaşın stratejik konumunu değerlendirdiğimizde ise Osmanlı İmparatorluğu’nun etkisi önemlidir. Napolyon’un Fransa’nın gücünü Avrupa’da genişletme çabaları, Osmanlı İmparatorluğu’nun da içinde bulunduğu güç dengelerini etkiledi ve sınır bölgelerindeki statükoyu değiştirdi. Bu nedenle, Osmanlı İmparatorluğu’nun stratejik konumunda Napolyon Savaşları’nın etkileri hissedildi.

Napolyon Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri gücünü önemli ölçüde tüketti ve Rusya’nın bu güçsüz imparatorluğa karşı askeri operasyonlarını kolaylaştırdı. Bu nedenle, Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu’na karşı daha agresif bir tutum sergilemesi kaçınılmaz görünüyordu.

1812, hem Napolyon Savaşları’nın hem de Rus-Türk savaşları tarihinde önem taşıyan bir yıldır. Bu yılın ardından, Osmanlı İmparatorluğu’nun güçsüzlüğü daha da artacak ve savaşlar, imparatorluğun çürümesine hızlandıracaktır.

Edirne Antlaşması

Edirne Antlaşması, 1828-1829 yılları arasında gerçekleşen Rus-Türk Savaşı’nın ardından imzalandı. Osmanlı İmparatorluğu, savaşın ardından toprak kaybına uğramıştı. Bu antlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu, Rusya’ya Karadeniz’de önemli bir deniz üstünlüğü sağlaması için Boğazlar’ı açması şartı getirildi. Ayrıca, savaşın sonucunda kaybedilen topraklar geri verildi. Osmanlı İmparatorluğu’nun bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü korunurken, Rusya’nın Karadeniz’de daha da güçlenmesi engellendi. Antlaşma, Rus-Türk ilişkilerinin gelecekte daha iyi bir şekilde devam etmesini sağladı.

1828-1829 Savaşı

Rusya’nın Balkanlar’da yerleşim ve güç kazanma hedefleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun güçsüzlüğünden faydalanarak gerçekleştirdiği bu savaşta, yeni silah teknolojileri ve savaş stratejileri kullanmıştır. Rusya’nın bu savaşı kazanması, doğu Avrupa’da ciddi bir güç dengesi değişikliğine yol açmıştır. Savaşın sonucu olarak imzalanan Adrianopolis Antlaşması ile Osmanlı Devleti, savaş tazminatı ödemek, Karadeniz kıyılarını Rusya’ya bırakmak ve Rusya’ya ekonomik ayrıcalıklar tanımak zorunda kalmıştır. Bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu’nun güç kaybetmesine, Rusya’nın ise Balkanlar’da etki alanını genişletmesine sebep olmuştur.

Rusya’nın başarısı

Rus-Türk savaşları boyunca, Rusya silah teknolojilerinde ve savaş stratejilerinde çeşitli gelişmeler kaydetti. Silah teknolojilerindeki gelişmeler, mermi yapımındaki ilerlemeler, geri tepme özelliği olan tüfeklerin kullanımı ve dahası, Rus ordusunun etkinliğini artırdı. Ayrıca savaş stratejilerindeki değişiklikler de, Rusya’nın başarısına katkı sağladı. Sık sık kuşatma tekniklerini kullanan Rus ordusu, Osmanlı İmparatorluğu’nu savunmasız bırakarak kaleleri ele geçirdi. Bunun yanı sıra topçu birliklerinin kullanımı ve özel askeri eğitimler de Rusya’nın başarısında etkili oldu.

Adrianopolis Antlaşması

Adrianopolis Antlaşması, 1828-1829 savaşının sonucunda imzalandı. Osmanlı İmparatorluğu’nun savaştan mağlup ayrılması, Rusya’nın güç kazanma amacını gerçekleştirmesine neden oldu. Antlaşmaya göre, Rusya topraklarının kontrolünü ele geçirdi ve Osmanlı İmparatorluğu’nu zayıflattı. Ayrıca, Rusya’nın Karadeniz’de serbestçe seyahat etme hakkı tanındı ve Karadeniz’deki Osmanlı donanması sınırlandırıldı. Antlaşma, Rusya’nın güçlenmesi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflaması açısından önemlidir.

Yorum yapın