Khmer İmparatorluğu’nun Tarihi

Khmer İmparatorluğu, günümüzde Kamboçya’da bulunan bir antik medeniyettir. Bu antik medeniyet, MÖ 1. yüzyılda günümüzdeki Vietnam’ın güneyindeki Funan Krallığı’nın bölgesine yerleşen Khmer kabileleri tarafından kurulmuştur. Daha sonra Funan Krallığı’nın yıkılmasıyla birlikte, Khmer uygarlığı oluşmaya başlamıştır.

Khmer İmparatorluğu’nun büyümesi, MÖ 802 yılında Ta Prohm ve Preah Ko tapınaklarının inşa edilmesiyle başlamıştır. Bu dönemde imparatorluğun merkezi, bugünkü Kamboçya’nın Siem Reap kentinde yer alan Angkor bölgesidir.

Angkor döneminde, yüzlerce tapınak ve yapı inşa edilmiştir. Bu dönemde inşa edilen önemli yapılardan bazıları Angkor Wat ve Bayon Tapınağı’dır. İmparatorluğun zirveye ulaştığı bu dönemde, sanat ve kültür gelişmiş, yazında önemli eserler ortaya çıkmıştır.

Khmer İmparatorluğu, iç çekişmeler, Siam Krallığı’nın saldırıları ve 1431 yılında Ayutthaya Krallığı tarafından fethedilmesiyle çökmüştür. Ancak, Angkor Wat ve diğer yapılar bugün de halen varlığını sürdürmektedir ve imparatorluğun kültürü hala Kamboçya ve bölgesinde bir etkiye sahiptir.

Khmer İmparatorluğu’nun Doğuşu

Khmer İmparatorluğu’nun Doğuşu, Funan Krallığı’nın yıkılması ve Khmer uygarlığının ortaya çıkışıyla ilgilidir. Funan Krallığı’nın yıkılması, birçok Taylandlı göçmenin Kamboçya bölgesine göç etmesine neden oldu. Bu nüfus artışı, Kamboçya’daki küçük krallıkların birleşmesine yol açtı ve bu da Khmer uygarlığının doğuşuna katkıda bulundu.

Khmer uygarlığının oluşumu döneminde, Kamboçya’daki su yolları, tarım ve ticaret için çok önemliydi. Bu nedenle, bu bölgede birçok su kanalı, baraj ve su depoları inşa edildi. Bu yapılar, Khmer toplumunun tarımdan ticarete kadar birçok alanda ilerlemesine ve gelişmesine yardımcı oldu.

Ayrıca, Funan Krallığı’nın yıkılması, Kamboçya bölgesine daha önce hiç görülmemiş bir kültür getirdi. Bu yeni kültür, Khmer uygarlığının hayatta kalmasına ve büyümesine katkıda bulundu. Bu kültür, dini inançların yanı sıra mimari, sanat ve müzik alanlarında da kendini gösterdi.

Khmer İmparatorluğu’nun Doğuşu, Kamboçya’nın bugünkü kültürünün temel taşlarından biridir.

Khmer İmparatorluğu’nun Büyümesi

Khmer İmparatorluğu, Funan Krallığı’nın yıkılması ile ortaya çıktı. Orta çağda, Angkor dönemi olarak bilinen dönemde, Khmer İmparatorluğu zirveye ulaştı. Bu dönemde, Angkor’un (modern Kambocya) başkenti olarak bilinen bölge, dünyanın en büyük şehirlerinden biri oldu.

Angkor dönemi, imparatorluğun genişlemesi için anahtar rol oynadı. İmparatorluğun sınırları, modern Tayland, Vietnam, Laos ve Myanmar gibi birçok bölgeye genişledi.

Angkor dönemi aynı zamanda ünlü Angkor Wat ve Bayon Tapınağı gibi önemli yapıların inşası ile özelleşti. Bu yapılar, inançlarının bir sonucu olarak Hinduizm ve Budizm gibi farklı dini inançları kaynaştıran imparatorluk sanatının en iyi örnekleridir.

Khmer İmparatorluğu, Angkor dönemi boyunca genişlemesi ve sanatıyla bilinir hale geldi. Bu dönemde imparatorluğun zirvesine ulaştığı ve dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri olduğu söylenebilir.

Angkor Dönemi

Angkor Dönemi, Khmer İmparatorluğu’nun en parlak dönemlerinden biridir. Bu dönemdeki inanılmaz mimari işler, Angkor Wat ve Bayon Tapınağı gibi yapılarla kendini gösterir. Angkor Wat, dünyanın en büyük dini yapısıdır ve ışık ve gölge oyunlarıyla ünlüdür. Bu tapınak, Khmer mimarisinin en önemli örneğidir ve Hindu ve Budist motifleri bir araya getirir. Bayon Tapınağı’nın tapınaklarıdaki benzersiz gülümseyen yüzleriyle ünlüdür ve Budizm ve Hinduizm’in zorlu bir şekilde kaynaştığı bir yapısıdır. Angkor Dönemi, imparatorluğunun kendi sanatı, mimarisi, yazılı ve dini kültürüyle doruğuna ulaştığı dönemlerden biridir.

Angkor Wat

Khmer İmparatorluğu’nun en ünlü yapısı olan Angkor Wat, 12. yüzyılda inşa edildi. Tapınak, Hinduizm ve Budizm’in kaynaşması nedeniyle dini bir yapı olarak inşa edildi. İnşa edildiği zaman kraliyet sarayının merkezinde yer alıyordu ve kralın evrensel gücünü simgelediği düşünülüyor.

Tapınak, yaklaşık 200 hektarlık bir alanı kaplamaktadır ve aynı zamanda tapınakların en büyük ve en karmaşık olanıdır. Tapınak mimarisi, bölgenin inşaat ustaları tarafından yapılırken, tapınağın duvarları, Angkor Wat’taki tonozları ve diğer bölümleri gibi özel işçilik gerektiren daha ince işçilik, Bengalliler tarafından yapıldı.

Angkor Wat, Khmer İmparatorluğu’nun estetik ve inşaat ustalığının muhteşem bir örneğidir. Tapınağın yapılışı Karma dini heykeller ve duvar kabartmaları olarak görülen, tarihsel ve mitolojik sahnelerin karmaşık bir biçimde tasvir edildiği okültik ve ihtişamlı yapıların kalıntıları arasında gerçekleştirildi.

Bayon Tapınağı

Bayon Tapınağı, Khmer İmparatorluğu’nun en tarihi Hindu-Budist tapınaklarından biridir. Tapınak, Angkor Thom’un merkezi olan 12. yüzyılda inşa edilmiştir. Hindu-Tayland arasındaki Khmer İmparatorluğu, yavaş yavaş Budist öğretileri benimsemiştir ve bu dini geçiş dönemi, Bayon Tapınağı’nda yansımaktadır.

Bayon Tapınağı, altı kareden oluşan gece-gündüz vadisi, 37 kuleye ve 216 yüz heykeline ev sahipliği yapmaktadır. Tapınak, Hindu-Budist öğretilerindeki kutsal sembollerin bir karışımını içermektedir. Tapınakta, o dönemin tanrılarına yapılan tapınaklarda benzer bulgulara rastlanır. Hindu sembolizmi, hayvan figürleri, Tanrıların hayvan formunu kullanmaları, stilize formlar gibi unsurları içerir.

Budizm Hinduizm
Tapınakta Budist tapınaklarından kalma Beş Adam motifleri bulunmaktadır. Tapınakta, Hindu Tanrılarına yapımış tapınaklarda bulunan hint bezleri desenleri, Hinduizm’in izlerini taşır.
Budizm ideolojisi halen tapınakta görülür. Tapınakta Çakra sembolü gibi Hindu sembollerinin de izleri mevcuttur.

Bayon Tapınağı, Khmer İmparatorluğu’nun kültürel birleşimine bir örnek teşkil eder. Tapınak, bugün hala ziyaret edilen ve benzersiz bir şekilde yeraltı müzesine ev sahipliği yapan turistik bir cazibe merkezidir.

Khmer İmparatorluğu’nun Gerilemesi

Khmer İmparatorluğu, Siam Krallığı’nın tehditi altında gerilemeye başlamıştır. İç çekişmeler ve taht kavgaları da imparatorluğun içinde zayıflığa sebep olmuştur. Krallıklar arasındaki birliği artık sağlayamayan imparatorluğun en büyük düşmanı Siam Krallığı olmuştur. Siam Krallığı, Khmer İmparatorluğu’nun topraklarını ele geçirmeye başlayarak imparatorluğun yıkılmasına sebep olmuştur. Siam Krallığı’nın bölgeye getirdiği tecrit politikaları, Khmer İmparatorluğu’nun dağılmasında etkili olmuştur. Khmer İmparatorluğu, geçmişteki ihtişamından geriye sadece Ankor tapınakları ve kültürel mirasları kalmıştır.

Khmer İmparatorluğu’nun Mirası

Khmer İmparatorluğu’nun mirası, günümüze kadar varlığını sürdüren Angkor Wat gibi tapınaklar ve bunların üzerinde inşa edilmiş kültürle devam etmektedir. Angkor Wat, bir zamanlar Khmer İmparatorluğu’nun kalbi olan Angkor bölgesinde yer almaktadır. Tapınak, 12. yüzyılda Kral Suryavarman II tarafından inşa edilmiş olup, Hindu Tanrısı Vishnu’ya adanmıştır. Angkor Wat, dünyanın en büyük Hindu tapınağıdır ve Khmer İmparatorluğu’nun en önemli sembollerinden biridir.

Angkor Wat’ın yanı sıra, Angkor döneminde yapılan Bayon Tapınağı gibi diğer tapınaklar da Khmer İmparatorluğu’nun kültürel mirasını yansıtmaktadır. Bayon, hindu ve buddhist sanatının harmanlanması ile oluşmuş bir yapılardır ve yüzleri heykelleştirilmiş kuleleri ile tanınmaktadır.

Bugün Khmer İmparatorluğu’nun mirasını yaşatmakta olan kültür, geleneksel Khmer dansları gibi sanat formları, Khmer mutfağı ve dünya çapında tanınan Angkor Wat gibi turistik mekanlarla kendini göstermektedir.

Yorum yapın