Hitit İmparatorluğu’nun Tarihi

Hitit İmparatorluğu, çeşitli kabilelerin birleşmesiyle MÖ 17. yüzyılın başlarında Anadolu’da kurulan ilk devletlerden biridir. İmparatorluğun yükselişi Büyük Kral I. Hattuşili zamanında gerçekleşti. Hititlerin güçlü askeri gücü, gelişmiş ekonomisi ve etkili yönetimi sayesinde imparatorluğun genişlemesi hızla gerçekleşti.

Hititlerin askeri gücü, savaş teknolojileri ve stratejik hamleleri sayesinde düşmanlarına karşı üstünlük sağlamıştır. İmparatorluğun ekonomik gücü ise zengin maden yataklarına, zanaatkârlıklara ve ticarete dayanıyordu. Hititlerin devlet yönetiminde toprağa dayalı bir aristokrasi yerine merkezi bir krallık yönetimini benimsemesi ve yasaların kodifiye edilmesiyle örnek bir hukuk sisteminin oluşumu gerçekleşti.

İmparatorluğun en geniş dönemi olan M.Ö. 14.yy ve 13.yy’da Hititler, coğrafi, kültürel ve ekonomik zenginliklerini zirveye çıkardılar. Ancak, iklim değişikliği, iç karışıklıklar, göçebelerin tehdidi, su kaynaklarının tükenmesi gibi nedenlerle imparatorluk yavaş yavaş yıkıldı. Ayrıca, batıya doğru genişleyen Asur İmparatorluğu da imparatorluğa ağır darbeler indirdi.

Hitit İmparatorluğu’nun tarihi, kökenlerinden zirvesine ve çöküşüne kadar önemlidir. Özellikle, askeri güçleri ve zengin ekonomileri sayesinde Orta Doğu tarihinde önemli bir yere sahiptirler.

Hitit İmparatorluğu’nun Kökenleri

Anadolu topraklarında MÖ 17. yüzyılın başlarında birçok kabile yaşamaktaydı. Bu dönemde, çeşitli kültürlerin birleşmesiyle ilk Hitit devletleri ortaya çıktı. İlk dönemlerde küçük bir krallıktan ibaret olan Hitit devletleri, zamanla güç kazanarak bölgedeki diğer krallıklarla çekişme içine girdi. Ancak Büyük Kral I. Hattuşili’nin dönemiyle birlikte Hititlerin yükselişi başlamış oldu. İşte, başta Anadolu’daki küçük devletler olmak üzere çevredeki diğer krallıklarla yapılan savaşların sonucunda Hitit İmparatorluğu ortaya çıktı.

Hitit İmparatorluğu’nun kuruluşu, dönemin siyasi ve sosyal yapısının zorunlu bir sonucuydu. Zira, bölgedeki güç dengeleri ve sürekli çekişmeler, devletlerin birleşmesini gerektiriyordu. Hititlerin yükselişi, sadece askeri güçleriyle değil, aynı zamanda başarılı ekonomi politikaları ve etkili yönetimleri sayesinde de gerçekleşti.

Hitit İmparatorluğu’nun Yükselişi

Büyük Kral I. Hattuşili’nin yönetiminde, Hititler zirveye doğru tırmandı. İmparatorluğun güçlü askeri birlikleri, gelişmiş ekonomisi ve etkili yönetimi sayesinde imparatorluğun genişlemesi hız kazandı. Hitit İmparatorluğu’nun askeri gucu, Hitit savaş arabaları, atlı okçular ve metal zırhları sayesinde diğer güçlü imparatorluklarla başa çıktı. Bunun yanı sıra, Hititlerin askeri stratejileri ve düşmanlarla yaptıkları diplomasi sayesinde müttefik kazanarak imparatorluğu genişletmeleri hızlanmıştı.

Hitit İmparatorluğu’nun ekonomik gücü, maden işletmeciliği ve ticaretteki ustalığı sayesinde zenginleşti. Zanaatkârlıklar, tarım ve ticaret başta olmak üzere ekonomik yapıları oldukça gelişmişti. Hitit devleti içinde toprağa bağlı bir aristokrasi yerine, merkezi bir krallık yönetiminin benimsenmesi ve yasaların kodifiye edilmesiyle örnek bir hukuk sisteminin oluşumu sağlanmıştı.

Hitit İmparatorluğu’nun yükselişi ve hükümdarlık dönemi, Hitit tarihinin en ihtişamlı ve zengin dönemi olarak bilinir. Bu dönemde Hititlerin Anadolu ve komşu bölgelerde hakimiyeti güçlenirken, ekonomisi de oldukça güçlü duruma gelmişti.

Hititlerin Askeri Gücü

Hititlerin askeri gücü, tarih boyunca çeşitli düşmanlarla savaşarak elde edilmiştir. Hitit ordusu, askeri üstünlüğünü sahip olduğu savaş teknolojileriyle kazanmıştır. Savaş arabaları, Hititlerin en önde gelen silahları arasında yer almaktadır. Bu arabalar, atlar tarafından çekilir ve iki tekerlekli bir tahta platform üzerinde yer alırlar. Platformun üzerinde, bir atlı okçu ve bir savaş arabası sürücüsü bulunmaktadır. Bu savaş arabaları, düşman orduları üzerinde ciddi etkiler yaratan atlı okçuların hızlı bir şekilde taşınmasına izin vermiştir.

Hitit ordusu ayrıca, metal zırhlar ve mızraklar gibi gelişmiş savaş teçhizatları kullanmıştır. Askerler, özellikle atlı okçular, okları hedeflerine isabet ettirmede oldukça ustadırlar. Savaş stratejilerinde Hititler, düşmanlarını şaşırtmak için taktik değişiklikleri yaparak müttefikler kazanmışlardır. Bu da imparatorluğun genişlemesine olanak sağlamıştır. Hititlerin askeri gücü, başarılı savaş teknolojileri ve stratejik planlama sayesinde, tarihte önemli bir yere sahip olmuştur.

Hitit Muharebe Araçları

Hitit İmparatorluğu, savaşlarda kullanacakları farklı savaş araçları geliştirmişti. Savaş arabaları, atlı okçular ve metal zırhlar, bu araçlar arasında en önemli olanlarıdır.

 • Savaş Arabaları: Hititlerin en güçlü savaş araçlarından birisi olan savaş arabaları, 4 tekerlekli ve iki atla çekiliyordu. Üzerinde iki adet okçu yer alıyordu ve bu okçular, at sürücüsü tarafından yönlendiriliyordu. Savaş arabaları, hızlı ve hareketli olmalarından dolayı savaşların kaderini değiştirebiliyordu.
 • Atlı Okçular: Hitit İmparatorluğu, dünyada ilk kez atlı okçuları savaşta kullanmaya başlayan imparatorluktu. Atlı okçular, hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek atları sayesinde düşmanlarının ordularında büyük hasarlar oluşturabiliyordu.
 • Metal Zırhlar: Hitit İmparatorluğu, en güçlü savaş araçlarından birisi olan metal zırhları kullanırdı. Bu zırhlar, düşman okçularının oklarını etkisiz hale getirir ve askerleri korurdu. Ayrıca zırhlar, Hititlerin askeri üstünlüğünü de destekliyordu.

Hitit İmparatorluğu’nun savaşlarda kullandığı bu savaş araçları, imparatorluğun birçok savaşı kazanmasında etkili oldu. Bu araçlar sayesinde Hititler, çağlarının en güçlü imparatorluklarına karşı başarılar elde etti.

Hitit Savaş Stratejileri

Hititler savaşta başarılı bir şekilde ilerleyebilmek için askeri stratejilerinin yanı sıra düşmanlarla da diplomasi yürütmüşlerdir. Kral I. Şuppiluliuma’nın Hurrilerin arasındaki çekişmeleri fırsat bilerek, içlerinden birine yardım etmesi sonucu Hurrilerle müttefik olmuşlardır. Aynı şekilde, bilinen ikinci yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması’nda Hititler ve Mısır İmparatorluğu arasında bir antlaşma yapılmıştır. Bu antlaşma Hititlerin güneye kadar olan topraklarını savunmalarına yardımcı olmuştur.

 • Hititler, askeri stratejilerinin yanı sıra düşmanlarıyla da diplomasi yürüttüler.
 • Kral I. Şuppiluliuma’nın Hurrilerin arasındaki çekişmeleri fırsat bilerek, içlerinden birine yardım etmesi sonucu Hurrilerle müttefik olmuşlardır.
 • Bilinen ikinci yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması’nda Hititler ve Mısır İmparatorluğu arasında bir antlaşma yapılmıştır. Bu antlaşma Hititlerin güneye kadar olan topraklarını savunmalarına yardımcı olmuştur.

Hititlerin Ekonomik Gücü

Hitit İmparatorluğu’nun ekonomik gücü, bronz çağı ekonomilerinde oldukça önemli bir yere sahipti. Hititler, zengin maden yataklarını ve zanaatkârlıklarını kullanarak ekonomik yapılarını güçlendirdiler.

Madencilik, Hitit ekonomisinin bel kemiği haline geldi. İmparatorluğun sahip olduğu bakır, gümüş, altın ve demir madenleri, Hititlerin zenginliğini artırmalarına yardımcı oldu. Ticarette de oldukça başarılı olan Hititler, İran’dan Asya’ya kadar uzanan topraklarda geniş ticaret ağları kurdular.

Hititlerin para birimi olan kuruşlar, diğer ülkelerle değiş tokuş yapmak için sıklıkla kullanılıyordu. Gümrük vergileri, Hititlerin ekonomisine önemli katkılar sağladı.

Hitit İmparatorluğu’nda, devlet, toprakları ve kaynakları arasında bir denge sağladı. İmparatorluk içindeki su kaynakları, yeraltı mağaraları, madenler ve ormanlar hassas bir şekilde yönetildi. Maden işletmeleri, çoğu kez devlet tarafından yönetilirdi ve bu da imparatorluğun ekonomik zenginliğini artırdı.

Hititler, ticaretteki ustalıkları sayesinde, farklı kültürler ve diller arasında bir köprü görevi gördü. Hititler, Akdeniz ve Orta Doğu arasında önemli bir ticaret merkezi haline geldi.

Hititlerin Etkili Yönetimi

Hititler, tarihleri boyunca etkili bir yönetim anlayışına sahip olmuşlardır. Hitit Devleti, toprağa bağlı bir aristokrasi yerine, merkezi bir krallık yönetimini benimsemiştir. Bu sayede, hükümdarlar, ülke genelinde gücü tek başına ellerinde tutmuşlardır. Ayrıca, Hititler, yasaların kodifiye edilmesiyle örnek bir hukuk sisteminin oluşumu için de öncülük etmişlerdir.

Hititlerin etkili yönetim anlayışı, halkın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yapılan devlet kararlarında da kendini göstermiştir. Hükümdarlar, ülkenin güvenliği ve refahı için çalışmışlardır. Bunun yanı sıra, Hititler, suçluların yargılanması ve cezalandırılması konusunda da oldukça titiz davranmışlardır.

Hititler, ayrıca, vergi sistemi konusunda da öncü olmuşlardır. Vergiler, zenginlerden daha fazla alınmış ve haksız kazançlar da cezalandırılmıştır. Böylece, bir adalet sistemi oluşturulmuş ve halkın güvenliği sağlanmıştır.

Hititlerin etkili yönetim anlayışı, diğer medeniyetlere örnek olacak kadar gelişmiştir. Bu sayede, Hititler, başarılarıyla tarihte yerlerini almış ve büyük bir medeniyetin kurulmasına öncülük etmişlerdir.

Hitit İmparatorluğu’nun Zirvesi

Hitit İmparatorluğu, M.Ö. 14. ve 13. yıllardaki zirve döneminde coğrafi, kültürel ve ekonomik açıdan zengin bir imparatorluktu. Coğrafi yönden, Hititler, Ege Denizi’nden Mezopotamya’ya kadar uzanan geniş bir toprak parçasına hakimdi. Bu bölgede, Hititler tarafından yönetilen bir dizi şehir devleti bulunuyordu. Bunların arasında Hattuşaş, Hitit İmparatorluğu’nun başkenti konumundaydı.

Kültürel yönden, Hitit İmparatorluğu, sanat, mimarlık, din ve yazma sistemleri açısından da oldukça zengindi. Özellikle Hitit sanatı, işçiliği ve estetik değeri açısından önde gelen sanat eserlerine sahipti. Mimari açıdan, Hititlerin büyük sarayları ve tapınakları, günümüze kadar sağlam bir şekilde ayakta kalmıştır.

Ekonomik yönden, Hititler, zengin maden yataklarına, zanaatkârlıklara ve ticaretteki başarılarına dayalı bir ekonomik yapıya sahipti. Hititler, maden işlemeciliği ve metal yapımcılığı konularında uzmanlaşmıştı. Aynı zamanda, büyük tarım arazileri ve hayvancılık faaliyetleri de Hitit ekonomisinde önemli bir yere sahipti.

Hititlerin Coğrafi Genişlemesi

Hititlerin coğrafi genişlemesi, Sahipova Antlaşması ile gerçekleşti. Bu antlaşma, Hitit İmparatorluğu’nun kuzey Surriye ve Mezopotamya’ya olan hakimiyetini tescilledi. Bu sözleşme, Hititlerin güney sınırını sağlamlaştırmak için yapıldı ve Orta Krallık döneminde gerçekleşti. Antlaşma, iki büyük güç olan Mısır ve Mitanni arasında yapıldı ve Hititler, antlaşmayı destekleyerek kuzey sınırını sağlamlaştırdı. Böylece bu antlaşma, Hitit İmparatorluğu’nun en geniş sınırlarına ulaşmasına yardımcı oldu.

Hititlerin Kültürel Mirası

Hitit İmparatorluğu’nun kültürel mirası oldukça zengindir. Sanat alanında, Hititlerin en bilinen eseri, kayaya kazınmış olan Hititli kral I. Şuppiluliuma’nın tahtının üzerinde taşıdığı ağır havlu işi tacıdır. Bu tacın yanı sıra, Hititler, eski çağda büyük bir işçilikle yaptıkları taş heykelleri ile meşhurdur. Mimarlık alanında, Hititlerin en önemli eseri, Alacahöyük’teki Büyük Mabet’tir. Din alanında, Hititlerin ana tanrısı Teshub’dur. Ayrıca, Hititler, hieroglif adı verilen bir yazma sistemi geliştirdiler. Bu yazı sistemi, tabletler üzerine özellikle yönetim konuları için yazılmıştır.

Hititlerin Ekonomik Zenginliği

Hitit İmparatorluğu, zengin maden yataklarına, zanaatkârlıklara ve ticaretteki başarısına dayalı ekonomik zenginliği ile dikkat çekiyor. Özellikle, bronz çağı ekonomilerinde maden işletmeciliği ve ticaretteki ustalığı sayesinde zenginleşen imparatorluğun ekonomik yapıları oldukça gelişmişti.

Hititler, bronz, bakır ve demir gibi madenleri çıkarmak için gelişmiş teknolojiler kullandılar. Bu madenler başta savaş araçları olmak üzere zanaatkârlık ve ticaret için de kullanıldı. Hititlerin ekonomik güçlerinin bir diğer nedeni ise, ülkenin ortasından geçen ticaret yolları sayesinde batı ile doğuyu birbirine bağlamalarıydı. Bu yollar, ülkeye yabancı tüccarlar ve elçiler getirerek, Hititli tüccarları zenginleştirdi.

Ayrıca, Hitit İmparatorluğu döneminde, zanaatkârlık oldukça gelişti. Hititler, kendilerine özgü tunç, bakır ve altın işlemeleri ve heykelleri ile biliniyordu. Bu nedenle, Hititler, sanatları ve zanaatleriyle de tanınıyorlardı.

Hititlerin ekonomik zenginliği, istikrarlı bir hükümet sistemi, gelişmiş ticaret yolları, ustalıkla işlenmiş madenler, zanaatkârlık ve ticaretteki başarıları ile kombinasyonu ile elde edilmiştir.

Hitit İmparatorluğu’nun Çöküşü

Hitit İmparatorluğu’nun çöküşü, birdenbire gerçekleşmedi. Zamanla, birçok faktör bir araya gelerek imparatorluğu zayıflattı ve yıkımın başlangıcını oluşturdu. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • İklim değişikliği: Bronz çağında yaşanan iklim değişikliği, çiftçilik alanında önemli bir etkiye sahipti. Yağışların azalması, kuraklığın artması ve sulak alanların kuruması, tarımsal üretimi olumsuz etkiledi ve buna bağlı olarak da Hitit ekonomisi zayıfladı.
 • Göçebelerin tehdidi: Hititlerin topraklarına göç eden göçebe grupları, imparatorluğun sınırlarına yönelik tehdit oluşturdu. Bu grupların sık sık yağma ve saldırıları, toprakların zarar görmesine ve halkın güvensizlik yaşamasına neden oldu.
 • İç karışıklık: Kraliyet ailesi arasındaki mücadele ve yerel yöneticilerin bağımsız davranışları, devlet otoritesinin zayıflamasına yol açtı. İç karışıklıklar ve ayaklanmalar, imparatorluğun yıkımında önemli bir faktör olduğu söylenebilir.
 • Su kaynaklarının tükenmesi: Hititlerin sulak alanları kurutarak tarımsal üretim yaptığına dair kanıtlar vardır. Ancak sulak alanların giderek tükenmesi, su kaynaklarının kuruması ve kuraklık, imparatorluğun ekonomisini ve tarımını ciddi şekilde etkiledi.
 • Asur İmparatorluğu’nun güçlenmesi: Hitit İmparatorluğu’nun batısını ele geçiren Asur İmparatorluğu, askeri ve ekonomik gücüyle Hititlerle mücadele etti. Asur İmparatorluğu’nun saldırıları, Hititlerin savunma kabiliyetini zayıflattı ve imparatorluğun yıkımını hızlandırdı.

Hitit İmparatorluğu’nun çöküşü, yüzyıllar boyunca süren bir dönemin sonunu getirdi. Ancak imparatorluğun etkisi, kültürel mirası ve tarihi önemi, günümüze kadar ulaşmıştır.

İklim Değişikliği ve Göçebelerin Tehdidi

Hitit İmparatorluğu’nun çöküşünde etkili olan faktörlerden biri iklim değişikliği ve göçebelerin tehdidi oldu. Bronz Çağı’nda yaşanan iklim değişikliği, kuraklık ve çiftçilik yapabilen toprakların giderek azalması nedeniyle birçok insanın tarım yapabileceği alanlardan göç etmesine neden oldu. Bu durum, Hitit İmparatorluğu’nda büyük bir kıtlık ve açlığı beraberinde getirdi. Aynı dönemde, göçebelerin saldırıları ve imparatorluğun sınırlarını aşan akınları da artmaya başladı. Göçebe gruplarının, Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yerleşebilmesi ve burada kendi yönetimlerini kurabilmesi, Hitit İmparatorluğu’nun otoritesinin azalmasına yol açtı. Bu durum, imparatorluğun çöküş sürecindeki önemli etkenlerden biri oldu.

Hitit İmparatorluğu’nun İç İsyanları

Hitit İmparatorluğu’nun çöküşüne neden olan faktörlerden biri de iç isyanlardır. Kraliyet ailesi arasındaki mücadeleler, ayaklanmalar ve iç karışıklıklar, Hitit İmparatorluğu’nun sonunu hazırlayan etkenlerden bazıları olarak görülmektedir. Kraliyet ailesindeki taht mücadeleleri, bazı kralların tutarsız ve kötü yönetimi nedeniyle halk arasında hoşnutsuzluğa neden oldu. Bu hoşnutsuzluklar zamanla isyanlara dönüştü ve İmparatorluğu içten yıprattı. Çeşitli ayaklanmalar, Hitit İmparatorluğu’nun kontrolündeki bölgelerde gerçekleşti ve bu da imparatorluğun zayıflamasına sebep oldu. Hükümdarların birbirleriyle yaptıkları mücadeleler, imparatorluğun merkezi yönetimini çökertti ve Hititlerin artık güçlü bir imparatorluk olmaktan çıktığının bir göstergesi oldu.

Su Kaynaklarının Tükenmesi ve Kuraklık

Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasına neden olacak en önemli faktörlerden biri, su kaynaklarının tükenmesi ve kuraklıktı. Zamanla tükenen sulak alanlar, buharlaşma ve kuraklık nedeniyle çiftçilik yapabilen toprakların giderek azalması, Hititlerin tarımsal faaliyetlerinde büyük bir daralmaya yol açtı. İmparatorluğun dünya tarımının yaklaşık %5’ini oluşturan bu bölgesi, üretimin azalmasıyla ekonomik açıdan büyük bir darbe aldı. Sonuç olarak, Hititlerin tarımsal gelirleri düşük seviyelere geriledi, askeriye zayıfladı ve iç karışıklıklar başladı. Su kaynaklarının kuruması ve tarımsal üretimdeki düşüş, Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasında önemli bir rol oynadı.

Asur İmparatorluğu’nun Etkisi

Hitit İmparatorluğu’nun çöküşünde etkili olan bir diğer faktör Asur İmparatorluğu’nun güçlenmesi ve Hititlerin batı bölgelerini ele geçirmesi oldu. Asur İmparatorluğu, Hititlerin batı topraklarını ele geçirme amacıyla birçok savaş başlattı. Bu savaşların yıpratıcı etkisi, Hitit İmparatorluğu’nun güçlenmesini zayıflattı. Asur İmparatorluğu’nun, Hitit İmparatorluğu’na karşı kazandığı zaferler sonucu, Asur İmparatorluğu’nun etki alanı genişledi. Ayrıca, Asur’un Hitit yönetimini elde etmek için Hitit iç karışıklıklarını körüklemesi de Hitit İmparatorluğu’nun çöküşünü hızlandırdı.

Yorum yapın